Svi potencijalni kupci treba da popune formular koji se nalazi na dnu stranice.

Nakon popunjavanja formulara potrebno je izvršiti uplatu iznosa (10.700,00 RSD) u celosti ili u tri rate.

*Napomena: Masa knjige je 4.800 kg. Knjiga će biti poslata o trošku naručioca na način na koji se sam bude odlučio.